Menu

InvenTex PDM dokumentacja techniczna produktu

teczka technologiczna, specyfikacja produktu, kalkulacje kosztów produkcji

InvenTex PDM (Product Data Management – Zarządzanie danymi produktu) to doskonałe narzędzie pozwalające na globalne zarządzanie wszystkimi informacjami jakie występują na etapie produkcji i dokumentacji technicznej produktu. Począwszy od ogólnych właściwości poprzez szczegółowy opis składników produktu, szkic techniczny, zastosowaną technologię w sekcjach (krojenie, szycie, wykańczanie), tkaniny i dodatkowe specyfikacje, tabele rozmiarów – wszystko to zapewnia niezbędną kontrolę nad specyfikacją wyrobu, jego produkcją i zarządzaniem. Proces produkcji opisany jest jako lista kolejnych operacji wraz z czasem potrzebnym do ich wykonania. W InvenTex PDM można stworzyć i zarządzać kilkoma wersjami produkcyjnymi jednego modelu.

InvenTex PDM stanowi coś więcej niż oprogramowanie – to zrealizowana idea integracji i zarządzania wszystkimi aspektami produktu. Szybka i zawsze aktualna informacja, zgromadzona w jednym miejscu, jest kluczowym elementem w zarządzaniu produkcją. InvenTex PDM został zaprojektowany także do pracy grupowej, z przeznaczeniem do instalacji na wielu stanowiskach komputerowych pracujących w sieci komputerowej. InvenTex PDM oszczędza czas i pieniądze, pozwala osiągnąć doskonałą organizację oraz stworzyć najlepszy bank informacji o produktach.

Korzyści użytkownika:

 • Kompletna informacja produktowa zgromadzona zawsze w jednym miejscu
 • Pełna specyfikacja produktu: opisy, szkice techniczne, rysunki, zdjęcia, lista operacji i instrukcji, lista składników, tabele parametrów wyrobów, wstępne kalkulacje
 • Tworzenie tzw. teczki technologicznej z wydrukami w różnych konfiguracjach
 • Większa moc produkcyjna, jakość i redukcja błędów w komunikacji
 • Pełna kontrola procesu produkcji dzięki zawsze aktualnym informacjom
 • Wsparcie dla sprzedaży i negocjacji z narzędziami do podstawowych kalkulacji

Opisy technologiczne

Narzędzia do tworzenia zaawansowanej dokumentacji technologicznej
 • tworzenie podstawowego opisu kartoteki modelu dostępnego we wszystkich modułach systemu InvenTex
 • definiowanie cech produktu z krótkim opisem technicznym dla każdej podanej cechy, możliwość przypisania domyślnych cech przyspiesza i porządkuje wprowadzanie informacji
 • szczegółowe opisy technologiczne dla wybranych detali lub operacji, z możliwością dołączenia obrazka do każdej pozycji
 • możliwość tworzenia indywidualnej dokumentacji z wykorzystaniem arkuszy podobnie jak w Excel-u, nieograniczone możliwości  tworzenia oraz wzajemnej wymiany informacji

Wersje kolorystyczne modelu

Efektywne zarządzanie wieloma wariantami wykonania modelu
 • definiowanie wersji kolorystycznych jakie są lub mogą być dostępne dla danego modelu produkcyjnego
 • uporządkowana kartoteka wariantów modelu jest podstawą dobrej organizacji i lepszym przepływie informacji o produktach
 • dla każdej wersji kolorystycznej modelu, można stworzyć wariantową listę materiałów i dodatków, zależnych od danego koloru
 • ładna prezentacja dostępnych w bazie wersji kolorystycznych
 • możliwość tworzenia i gromadzenia informacji o produktach, wykorzystywanych w serwisach internetowych lub e-Sklepach

Tabele wymiarów

Kontrola i zarządzanie wieloma tabelami wymiarów w danym modelu
 • każdy dostępny w systemie model, posiada jedną lub więcej, wygodnych w użyciu tabel z wymiarami ciała lub wymiarami dla wyrobu gotowego (np. przed i po praniu)
 • zdefiniowane tabele wymiarów są również widoczne oraz mogą być edytowane w innych modułach systemu takich jak PDS-konstrukcje, PGS-stopniowanie
 • do każdej tabeli wymiarów można przypisać jeden lub więcej szkiców z oznaczeniem miejsca i oznaczenia dla kolejnych wymiarów
 • dodatkowo narzędzia dla wykonania weryfikacji poprzez fizyczny pomiar wyrobów gotowych wraz z możliwością zwrotnego raportowania

Pełna integracja z systemem CAD

Najlepsze współdzielenie informacji z działem Konstrukcji i Krojownią
 • integracja z modułami PDS&PGS dostarcza wielu kluczowych informacji dotyczących wykorzystania szablonów w modelu, danych do kalkulacji
 • połączenie z modułami MGS&ICP pozwala na współdzielenie informacji dotyczących rozkroju i zużycia materiału w konkretnych zleceniach, ułatwia kalkulacje zużycia materiału, grupuje układy
 • wzajemna wymiana danych z modułami CAD pozwala osiągnąć lepszą organizację produkcji, ułatwia przekazywanie wyników oraz pozwala podejmować lepsze decyzje w zarządzaniu produktem
 • wszystkie oczekiwane informacje skumulowane w jednej bazie z bardzo dobrymi metodami wyszukiwania informacji

Lista i koszty materiałów

Zarządzanie materiałami, komponentami i dodatkami
 • definiowanie kluczowego składnika każdego produktu jakim jest lista materiałów i dodatków potrzebnych do wykonania wyrobu gotowego
 • lista może zostać podzielona na grupy i kategorie kosztowe materiałów, pozwalając lepiej zdefiniować specyficzne parametry np. zużycie materiałów liczone inaczej niż zużycie nici
 • dodatkowo możliwość tworzenia wewnętrznej kartoteki materiałów wraz ze wszystkimi dodatkowymi informacjami technologicznymi
 • do każdej pozycji na liście materiałów można dodać obrazek
 • możliwość integracji z zewnętrzną kartoteką dostępnych materiałów

Lista i koszty operacji

Zarządzanie operacjami i czynnościami produkcyjnymi
 • ważnym składnikiem każdego produktu jest lista operacji jakie wykonujemy podczas procesu produkcyjnego
 • lista może zostać podzielona na grupy i działy firmy, pozwalając lepiej kalkulować koszty i rodzaj zastosowanego czasu lub parametrów operacji
 • dodatkowo możliwość tworzenia wewnętrznej kartoteki operacji zawierającej bazę czasów lub definicje kosztów wykonania operacji
 • do każdej pozycji na liście operacji można dodać obrazek
 • możliwość integracji z zewnętrzną kartoteką dostępnych operacji

Załączniki i linki z informacjami

Efektywne łączenie do modeli multimediów, plików i hierarchicznych linków
 • załączniki to najbardziej popularna i wygodna metoda dodawania i rozszerzania informacji opisowych
 • InvenTex PDM współpracuje ze wszystkimi powszechnie znanymi i używanymi formatami plików, do obsługi obrazków udostępnia wbudowane narzędzia podglądu i ich edycji
 • Media Manager ułatwia katalogowanie i zarządzanie większą liczbą plików i multimediów zapisanych w bazie danych
 • hierarchiczne linki z dodatkowym obrazkiem zapisane w strukturze drzewa są doskonała metodą dynamicznej wymiany informacji

Wydruki, teczka technologiczna

Tworzenie i wydruk  profesjonalnej dokumentacji technologicznej
 • wydruki to esencja rozwiązania, ich estetyka oraz merytoryczna zawartość podkreśla najwyższe walory użytkowe systemu
 • generowane są za pomocą najlepszych rozwiązań do raportowania, czytelnie prezentują stworzoną dokumentację techniczną
 • drukowane dokumenty zapewniają lepszą organizację produkcji oraz ułatwiają rozliczenie kosztów produkcji
 • złączenie wydruków z wielu dostępnych kartotek, pozwala stworzyć tzw. teczkę technologiczną
 • dodatkowo zaawansowany edytor udostępnia narzędzia do tworzenia własnych raportów i zestawień

Dostępne wersje oprogramowania InvenTex PDM

Funkcjonalność dla wybranej wersji: COMPACT* ESSENTIAL PRO EXPERT
Zaawansowane katalogowanie i wyszukiwanie modeli w bazie
Tworzenie kartoteki z podstawowymi informacjami o modelu
Tworzenie i zarządzanie załącznikami przypisanymi do modelu
Dynamiczne kategorie w formie drzewa
Obsługa wielu wersji produkcyjnych modelu
Wersje kolorystyczne modelu oraz jego warianty konstrukcyjne
Kompletowanie i zarządzanie modelami w zestawach
Definiowanie cech i szczegółowych opisów technologicznych modelu
Indywidualnie definiowane karty informacyjnej w formie arkusza kalkulacyjnego
Tabele wymiarów dla sylwetki ciała oraz wymiarów modelu
Zarządzanie i kontrola wymiarów gotowego modelu, obsługa kurczliwości
Listy szablonów użytych w systemie CAD (integracja z modułem PDS) **
Listy markerów wykonanych z wybranym modelem (integracja z modułem MGS) **
Hierarchiczne linkowanie informacji i opisów technicznych wraz z obrazkami
Lista materiałów i składników modelu z podsumowaniem kosztów materiałowych
Lista operacji produkcyjnych w modelu z podsumowaniem kosztów robocizny
Zarządzanie kartoteką dostępnych w bazie materiałów i składników
Zarządzanie kartoteką dostępnych w bazie operacji
Kalkulacje kosztów modelu z uwzględnieniem wariantów modelu
Integracja z modułem planowania i terminarzem wykonywanych operacji

* InvenTex PDM w wersji Compact jest wbudowany w moduły CAD i stanowi integralną część interfejsu modułów PDS i MGS ** Funkcjonalność dostępna bezpośrednio w modułach CAD (dotyczy tylko integracji PDM z systemem InvenTex CAD)

null
InvenTex - cechy i walory użytkowe
Esencja innowacyjności, zobacz szczegóły, które robią różnicę i są receptą na sukces
pokaż szczegóły...
null
InvenTex - filmy i prezentacje
Zobacz nowe metody projektowania oraz narzędzia efektywnej produkcji
pokaż filmy...
null
InvenTex - moduły oprogramowania
Oprogramowanie InvenTex to nowoczesne Studio z wieloma funkcjonalnymi modułami
pokaż moduły...
QR Code
Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na urządzeniach mobilnych

Zobacz podobne produkty: