Menu

Wdrożenia, doradztwo, audyt technologiczny

Specjalistyczne usługi szkolenia i optymalizacji zapewniające najlepszą efektywność

Wdrożenia Systemów oraz Nowoczesnej Krojowni

Oferujemy szybkie i skuteczne wdrożenia nowoczesnych technologii do produkcji

Wdrożenie systemu CAD/CAM lub Nowoczesnej Krojowni ze strony dostawcy wymaga doświadczenia, odpowiednich zasobów oraz uporządkowanego sposobu działania. Należy określić cele i mierniki ich realizacji, zaplanować harmonogram prac i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania. Wdrożenie to złożone przedsięwzięcie, dlatego tak ważna jest sprawdzona metodyka działania.

System InvenTex oraz urządzenia Nowoczesnej Krojowni oferowane przez firmę SEMACO, gwarantują sprawdzoną metodykę wdrożeniową – bezpieczeństwo powodzenia projektu i maksymalizację korzyści z dokonanego zakupu. Nasze długoletnie doświadczenie zarówno w dużych jak i mniejszych firmach i projektach, jest gwarancją doboru i skutecznej realizacji koniecznych do wykonania działań. Szerokie grono zadowolonych Klientów oraz bogate referencje w branży pozwalają stwierdzić, że wdrożenia stanowią jedną ze specjalności firmy SEMACO. Poziom świadczonych usług z całą pewnością spełni Państwa oczekiwania.

Dobrze wdrożone inwestycje, wsparte słusznym wyborem oferty, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności względem innych firm.

Doradztwo i wsparcie technologiczne

Dobór najlepszych rozwiązań oraz wsparcie technologiczne w opracowaniu kierunków rozwoju
  • posiadamy odpowiednią wiedzę i potencjał ludzki do realizacji ciekawych i ambitnych projektów
  • potrafimy wskazać kierunki rozwoju oraz dobrać najlepsze i skuteczne metody do ich realizacji
  • szeroka i sprawdzona oferta naszych produktów jest gwarancją właściwego wyboru
  • znamy i cały czas pogłębiamy wiedzę w temacie trendów i rozwiązań konkurencyjnych
  • indywidualnie podchodzimy do potrzeb klienta, tworzymy rozwiązania otwarte na dalszy rozwój

Audyt technologiczny przed i po wdrożeniowy

Pomagamy w ocenie aktualnego stanu technologicznego przedsiębiorstwa lub działu firmy

Audyt technologiczny dotyczy oceny aktualnego potencjału technologicznego przedsiębiorstwa, stosowanych procedur oraz identyfikacji słabych i silnych stron w celu podniesienia konkurencyjności firmy. Audyt technologiczny jest niezbędnym etapem do zdobycia przez firmę silniejszej pozycji rynkowej, poprawy efektywności produkcji i/lub świadczonych usług, a co za tym idzie zwiększenia jej zysków.

Audyt to usługa ekspercka, skierowana głównie do firm produkcyjnych. W ramach usługi weryfikowane są zdolności produkcyjne i technologiczne przedsiębiorstwa, które konfrontowane są ze stanem obecnym oraz potrzebą rynku. Audyt to także identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa przeprowadzona w oparciu o ocenę zasobów kadrowych, infrastruktury i know-how firmy. To również metoda oceny pod kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych potrzeb. Przeprowadzany jest on najczęściej z zewnętrznym ekspertem branżowym. Zakres dobierany jest w zależności od potrzeb audytowanej firmy, zawsze zawiera natomiast analizę procesu produkcyjnego, istniejących i potencjalnych problemów technologicznych, analizę kluczowych technologii wykorzystywanych w firmie, źródeł pochodzenia technologii oraz stopnia ich zużycia jak również profilu technologicznego firmy w porównaniu z konkurencją.

Po przeprowadzonym audycie technologicznym specjalista przedstawia raport, który zawiera obecny stan firmy oraz propozycję kierunków rozwoju przedsiębiorstwa (szczególnie pod kątem pozyskania lub wykorzystania nowych technologii). Raport zawiera rekomendację dalszych działań, oraz wskazuje obszary, w których przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia oraz te obszary, które mogą się stać podstawą dalszego rozwoju.

Audyt powdrożeniowy pozwala stwierdzić czy wprowadzone nowe rozwiązania zakończone zostały sukcesem, czy założone cele zostały zrealizowane, czy wskaźniki prawidłowości przebiegu procesów są na odpowiednim poziomie, czy może wymagane są jednak dalsze działania korygujące lub pozwalające osiągnąć jeszcze dodatkowe korzyści.