Menu

Lagowarki

Automatyczne warstwowanie materiałów do rozkroju ręcznego i komputerowego

Zastosowanie wysokiej jakości maszyn lagujących, staje się coraz częściej koniecznością z uwagi na powszechniejsze stosowanie nowoczesnych technologicznie, trudnych w szyciu i w warstwowaniu elastycznych materiałów. Wówczas właściwie dobrana lagowarka pozwala usprawnić proces obsługi zleceń rozkroju. Zaletą wszystkich przedstawionych urządzeń do lagowania, jest obsługa całości procesu warstwowania przez jedną osobę i ze znacznie podniesioną wydajnością oraz jakością względem klasycznych metod ręcznych. Jedną z najbardziej istotnych zalet profesjonalnych lagowarek jest zapewnienie jednakowego naprężenia na wszystkich warstwach w układzie rozkroju. Możliwe jest również warstwowanie beznaprężeniowe lub nawet z lekkim naddatkiem. Wyeliminowanie różnych naprężeń na poszczególnych warstwach lagowanego materiału, skutkuje zdecydowaną poprawą dokładności wykrojów oraz zwiększy jakość i precyzję ich zszywania. Reasumując, uzupełniając w przyszłości krojownie o kater, kroimy i szyjemy szybciej w wyższej jakości oraz poprawiamy terminowość produkcji.

Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne serie lagowarek: