Menu

Serwery dla baz danych i plików

Serwery dla bazy danych typu SQL oraz współdzielonych plików

System InvenTex wykorzystuje SQL Serwer do zapisu i odczytu danych, które powstają we wszystkich modułach aplikacji. Istnieje kilka rozwiązań sprzętowych dostosowanych do potrzeb i ilości obsługiwanych stanowisk systemu CAD. Optymalna architektura bazy nie wymaga drogiego sprzętu o dużej wydajności. Dla instalacji do 10 stanowisk systemu InvenTex CAD/CAM, stosowane jest to rozwiązanie serwera, którego koszt netto jest stosunkowo niewielki i nie przekracza 300 EUR.

Dodatkowo dla zwiększenia wydajności i szybkości działania serwery bazy danych InvenTex SQL dostarczane są z autorskim rozwiązaniem sprzętowo-programowym, opartym na zastosowaniu specjalistycznego rozwiązania z  dyskiem nowej generacji SSD i zoptymalizowanego systemu operacyjnego.

W zdecydowanie większości przypadków systemem operacyjnym dla serwera InvenTex SQL, jest specjalnie stworzona i skonfigurowana do rozwiązań bazodanowych, dystrybucja systemu Linux. Posiada ona zaimplementowanych wiele doświadczeń nabytych podczas wieloletnich wdrożeń i administracji systemów opartych o bazodanowe systemy SQL.

Zalety zastosowania Serwera SQL w systemie InvenTex CAD/CAM:

 • Najwyższe z możliwych bezpieczeństwo i ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do danych modeli, szablonów, układów rozkroju itp.
 • Szybkość i funkcjonalność w dostępie do informacji z bazy modeli, zleceń i układów rozkroju
 • Bardzo wysoka integralność danych z zachowaniem wzajemnej zależności pomiędzy danymi w systemie
 • Brak możliwości dostępu do danych spoza programu, uniemożliwia niepożądaną zmianę lub usunięcie danych z bazy
 • Funkcjonalność produktu nie jest w żaden sposób sztucznie ograniczona
 • Wydajne, stabilne i zaawansowane technologicznie oprogramowanie serwera SQL
 • Baza danych jest tylko w jednym samodzielnym pliku, który może być ulokowany wg indywidualnych potrzeb
 • Łatwa instalacja oraz wsparcie na większości systemów operacyjnych MS Windows i Linux
 • Prosta archiwizacja, ograniczanie dostępu przy pomocy uprawnień, wsparcie transakcji, replikacja
 • Dostęp sieciowy bez konieczności współdzielenia plików i mapowania zasobów
 • Wykorzystanie wewnętrznego języka SQL dla dodatkowych rozszerzeń funkcjonalnych
 • W systemie Windows działa jako usługa systemu operacyjnego (działa nawet jeżeli nie jest zalogowany żaden użytkownik)
QR Code
Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na urządzeniach mobilnych

Zobacz podobne produkty: